Superzinc 190BG(S)

Giá bán: Liên hệ

Được tạo thành chủ yếu bởi kẽm silicate với mục đích chống ăn mòn cho thép, Superzinc 190BG(S) cung cấp lớp chống ăn mòn mạnh mẽ trước tác động của thời tiết và nhiệt độ (lên tới 400ºC).