Superpoxy 270HB(HD)

Giá bán: Liên hệ

SUPERPOXY 270HB(HD) được tạo thành bởi polyamide epoxy với hàm lượng rắn cao, thiết kế dành riêng cho những hạng mục công nghiệp hoặc tàu biển trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Superpoxy 270S(HD) cung cấp lớp chống chịu tuyệt vời cho các hạng mục có liên quan đến môi trường biển với chỉ một lớp phủ duy nhất.